ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАЗАР

Поддържаме отлични търговски отношения с редица правоналагащи и военни структури. Изпълнили сме успешно множество проекти, възложени на фирмата ни от българските силови ведомства. Контактуваме със своите клиенти както директно, така и посредством дистрибуторите, с които работим.

Разчитайте на нас за първокласни оптически прибори, екипировка, огнестрелни оръжия и боеприпаси.