ЗА НАС

„БАРЕТА ТРЕЙДИНГ“ е бързо развиваща се частна компания, която търгува с оръжия. Специализираният ни асортимент ще удовлетвори безпроблемно потребността от боеприпаси, пушки, револвери и пистолети. Боравим със значителни финансови ресурси и целим да предоставим на клиента първокласни продукти бързо и сигурно.

Фирмата притежава пълен лиценз за извършване на външнотърговска дейност с оръжие и боеприпаси. Имаме сертификат ISO 9001: 2015, система за управление на качеството, съобразена с изискванията на стандарта.

Работим с различни по големина компании и държавни институции. Установили сме стабилни отношения с търговци на дребно в България, с военните части и правоприлагащите органи. Реализирали сме успешно редица проекти за оръжия, оборудване и др. Поддържаме отлични търговски отношения с основни клонове на въоръжените сили, Националната служба за защита, Националната полиция и Министерството на правосъдието.

Чрез гъста и отлично функционираща дистрибуторска мрежа успяваме да покрием местния пазар, като се стремим към експанзивно развитие на бизнеса. Поддържаме продуктова наличност в нашите търговски обекти в страната, за да можем да предложим на клиентите си максимално разнообразие във всеки момент.

Инвестираме в иновативни технологии и съвременно оборудване. Използваме оптимално своите възможности и развиваме потенциала си така, че да постигнем пълно удовлетворение у клиентите, които ни гласуват доверие. Нашата мисия е да покрием изискванията както за качество на продуктите, така и за качество на обслужването. Ето защо днес сме сред най-желаните и търсени партньори в бранша.